Hjem

Bestil-tid-ikon

Selvbetjening

Hvem-ervi-ikon

Find_vej

Velkommen til Lægerne på Lergravsvej

- v/ Jakob Holm og Anna Somogyi

HUSK SYGESIKRINGSBEVIS VED FREMMØDE
Kontakt 1813 ved akut brug for lægehjælp uden for lægens åbningstid.
Ring 112 ved livstruende skade eller sygdom.

Klinikken deltager ikke i forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
Klinikken foretager ikke udskrivelse af recepter eller forlængelse af recepter på medicinsk cannabis.

Lukkedage for Jakob

Påskeferie 6/4-13/4 begge dage inkl.
Store Bededag 8/5
Kristi Himmelfart 21/5-22/5
Pinseferie 1/6-5/6 begge dage inkl.
Sommerferie 20/7-7/8 begge dage inkl.

Lukkedage for Anna

Påskeferie 9/4-13/4 begge dage inkl.
Store Bededag 8/5
Kristi Himmelfart 21/5-22/5
Pinseferie 1/6-5/6 begge dage inkl.
Sommerferie 20/7-7/8 begge dage inkl.

Læge Jakob Holm
Speciallæge i almen medicin
Lergravsvej 11, 1 th.
2300 København S
Telefon: 32 59 26 96

Lægens tlf tid 08:00 - 09:00
Tidsbestilling 09:00 - 14:00
Tidsbestilling fredag 09:00 - 12:00
Receptfornyelse 09:00 - 12:00 (onsdag 15-16)
Aftenkons. onsdag efter aftale 14:00 - 18:00
Fortrinsvis til erhvervsaktive

Læge Anna Somogyi
Speciallæge i almen medicin
Lergravsvej 11, 1 th.
2300 København S
Telefon: 32 59 59 45

Lægens tlf tid 08:00 - 09:00
Tidsbestilling 09:00 - 14:00
Tidsbestilling fredag 09:00 - 12:00
Receptfornyelse 09:00 - 12:00 (onsdag 15-16)
Aftenkons. onsdag efter aftale 14:00 - 18:00
Fortrinsvis til erhvervsaktive